SOS telefon: 1264
Telefon 24h: +387 66 810 800
Društvene mreže:
×

U okviru direktne pomoći žrtvama trgovine ljudima, Fondacija “Lara” i ostale članice RING mreže su u skladu sa kapacitetima svojih organizacija tokom 2019. godine pružali različite vrste pomoći i podrške za žrtve i potencijalnim žrtvama trgovine ljudima, kao što su:  rehabilitaacija i reintegracija kroz zbrinjavanje u sigurne kuće, pravno savjetovanje i informisanje, ekonomsko osnaživanje, interventna finansijska podrška i druge vrste podrške u zavisnosti od trenutnih potreba na terenu. 

U Sigurnoj kući Fondacije “Lara”, u toku 2019. godine, zbrinute su ženske maloljetne osobe sa povećanim rizikom ili elementima trgovine ljudima u svrhu seksualne i/ili radne eksploatacije i prisilnog prosjačenja.  Boravak svake od njih bio je dugoročan (godinu dana i duže), produžavajući se za neke od njih i u 2020. godini.

Za dvije maloljetene korisnice, koje su bile smještene u Sigurnu kuću Fondacije „Lara“ zbog seksualnog nasilja sa elemetnima trgovine ljudima, 2019. godine je uspješno, nakon više od godinu dana boravka, obezbjeđena reintegracija i povratak u porodicu i društvo.

Zbrinute su i nove korisnice, ženske osobe mlađe od 18 godina, kod kojih su takođe prisutni elementi krivičnog djela trgovine ljudima i osobe su sa izraženo pojačanim rizikom da budu trgovane. 

S.A. (15) je smještena u Sigurnu kuću u februaru 2019. godine zbog seksualnog nasilja koje je pretrpjela od više starijih muških osoba.  U njenom slučaju nadležne službe nisu pravovremeno reagovale nakon što je slučaj objelodanjen, ali je vrlo brzo, na preporuku pravnice Fondacije „Lara“ izuzeta iz sredine u kojoj je bila, i smještena u Sigurnu kuću gdje završava deveti razred osnovne škole. Krajem 2019. godine je podignuta optužnica i određen pritvor za dvije starije muške osobe za krivično djelo obljube nad maloljetnim licem. S.A. je smještena u Sigurnu kuću zahvaljujući dobroj saradnji sa nadležnim institucijama, koja je građena godinama.

S.M. (15) potiče iz romske porodice.  Roditelji su je radi prisilnog braka prodali starijem muškarcu sa kriminalnim dosijeom u policiji (prije nekoliko godina je bio na izdržavanju zatvorske kazne zbog silovanja).  Živjeli su u neuslovnoj napuštenoj kući, a u Sigurnu kuću je smještena  u junu 2019. godine zbog pretrpljenog fizičkog nasilja od muža sa kojim je u tom momentu bila u drugom stanju.  S.M. se u decembru 2019. godine porodila i zajedno sa bebom i dalje boravi u Sigurnoj kući. Njena životna priča pokazuje da uprkos predrasudama da su maloljetnički brakovi tradicija romskog naroda, mlade Romkinje prepoznaju svoja prava i prihvataju mogućnost izbora kako da nastave svoj život.

RING Mreža | Sva prava zadržana © 2019
Powered by limun.co