SOS telefon: 1264
Telefon 24h: +387 66 810 800
Društvene mreže:
×

Tokom 2019. godine, Fondacija “Lara” je aktivno učestvovala u velikom broju značajnih aktivnosti i inicijativa na državnom nivou, a koje su se ticale, prije svega, reorganizacije i rekonstrukcije regionalih monitoring timova i učešća u Radnoj grupi formiranoj za izradu Strategije suprotstavljanja trgovini ljudima u Bosni i Hercegovini za period 2020-2023. godina.

Te aktivnosti su obuhvatile učešće na dva sastanka u organizaciji Ministarstva bezbjednosti - Odsjek za borbu protiv trgovine ljudima, koji su za cilj imali razgovor o koracima koje treba preduzeti radi reorganizacije i rekonstrukcije regionalnih monitoring timova (decembar 2018. i april 2019. godine), učešće na radionici „Unapređenje saradnje i komunikacije nadležnih institucija u identifikaciji i pružanju podrške (potencijalnim) žrtvama trgovine ljudima“u organizaciji IOM-a (septembar 2019. godine) i učešće na dva sastanka Radne grupe za izradu Strategije u oblasti borbe protiv trgovine ljudima za period 2020-2023. godine u organizaciji Ministarstva bezbjednosti - Odsjek za borbu protiv trgovine ljudima (oktobar i novembar 2019. godine).

Savjet ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva bezbjednosti BiH, usvojio je na sjednici 23. januara 2020. godine Strategiju suprotstavljanja trgovini ljudima u Bosni i Hercegovini 2020 – 2023. godine, čime vlasti u BiH definišu svoje politike suprotstavljanja trgovini ljudima u naredne četiri godine, usklađene sa preporukama Evropske komisije.

RING Mreža | Sva prava zadržana © 2019
Powered by limun.co