SOS telefon: 1264
Telefon 24h: +387 66 810 800
Društvene mreže:
×

Fondacija "Lara" je 26. avgusta 2020. godine u Bijeljini organizovala predstavljanje i najavu kampanje "Između dobrog posla i modernog ropstva – Kako se dešava i šta možete da uradite?"

Kampanja je dio projekta "Trgovina ljudima u svrhu radne eksploatacije se dešava - PREPOZNAJ I ZAŠTITI SE" podržavaju Evropska unija i Vijeće Evrope kroz zajednički program “Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022” i projekata “Prevencija i borba protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini”, a realizuje ga Fondacija "Lara" u saradnji sa članicama Mreže RING.

Kampanja Između dobrog posla i modernog ropstva – Kako se dešava i šta možete da uradite? će biti realizovana u vidu javnih događaja u 13 gradova Bosne i Hercegovine i putem online preventivne kampanje u toku septembra, sa ciljem da se animiraju građani/ke da prijave sumnjive oglase za posao, informišu o njihovom pravima i institucijama/organizacijama kojima se mogu obratiti za pomoć u situacijama kada se susretnu sa sumnjivim ponudama za posao ili kada se nalaze u radnom angažmanu koji prevazilazi prihvatljive i zakonite odnose prema radnicima/cama.

Predstavljanju kampanje je prisustvovalo 36 osoba, predstavnika/ca organizacija članica RING mreže (Udruženje žena „MOST” Višegrad, Centar ženskih prava Zenica, Udruženje žena „Goraždanke“ Goražde, Udruženje žena Romkinja „Bolja budućnost” Tuzla, Fondacija „Udružene žene“ Banja Luka, Fondacija „Lara“ Bijeljina), NVO udruženja iz Bijeljine (Udruženje žena sa invaliditetom „Impuls“, Humanitarno udruženje žena „ARTA“), kao i službenici državnih institucija i javnih službi koje u svom mandatu imaju prevenciju i sprečavanje trgovine ljudima i radne eksploatacije (Gradska uprava Grada Bijeljina, Dom zdravlja Bijeljina, Centar za pružanje besplatne pravne pomoći Kancelarija Bijeljina, Centar za socijalni rad, Osnovna škola „Jovan Dučić“, Sindikalna organizacija RiTE Ugljevik, Ekonomska škola Bijeljina, Osnovni sud Bijeljina, Centar za mentalno zdravlje Bijeljina i Okružno javno tužilaštvo Bijeljina).

Izlagači su bili Stanislava Tanić, šefica Odsjeka za borbu protiv trgovine ljudima, Diko Simić, inspektor rada u Inspektoratu RS, Aida Ćosić, članica ekspertskog tima koji je radio na izradi Osnovne studije o stanju u oblasti trgovine ljudima u svrhu radne eksploatacije i Dragana Petrić iz Fondacije „Lara“ koja je predstavila projekat i najavila kampanju koja je planirana da se realizuje tokom septembra.

Od izlagača smo mogli čuti statističke podatke i trenutne tendencije kada je u pitanju radna ekspolatacija u BiH, a Aida Ćosić je navela niz primjera iz sudske prakse, koji će biti obuhvaćeni i Osnovnom studijom, a koji pokazuju da ova djela odnosno trgovci ljudima najčešće prolaze sa minimalnim ili nikakvim kaznama, a žrtve se vrlo često izlažu ponovnoj viktimizaciji i dodatnim traumama zbog takvih odluka sudova i tužilaštava.

Rad inspektorata najvećim dijelom se odnosi na otkrivanje rada na crno, a poražavajući je podatak da radnici, nesvjesni opasnosti koje to nosi, najčešće pristaju dobrovoljno na rad bez ugovora, smatrajući da će tako biti bolje plaćeni, a zanemarujući činjenicu da ih to ostavlja bez ikakvih prava.

Loša tendencija je i nepostojanje sindikata u privatnom sektoru bez ikakvih naznaka ili želje poslodavaca da se formiraju, a radnici su bez inicijative u strahu od gubitka posla.

Zajednički zaključak nakon diskusije bio ja da je ključna i neophodna saradnja nadležnih institucija i nevladinog sektora kao i edukacija radnika, kako bi znali da se zaštite ne samo od sumnjivih ponuda za posao, već i zašto je neophodno da potpisuju ugovore o radu sa poslodavcima i kome mogu da se obrate ukoliko su žrtve radne eksploatacije. Potreban je i efikasniji rad suda i tužilaštva da bi se steklo povjerenje u ove institucije. Izdvojeni su i problemi prosjačenja, kao oblika prisilnog rada, naročito romske djece, a nalogodavci ostaju nekažnjeni jer se ovakve pojave smatraju “romskim običajima”.

Zbog akuelnosti teme, događaj je bio izuzetno medijski propraćen i o njemu je izvijestilo pet TV stanica (BHT, RTRS, RTV Slobomir, RTV BN, NTV Arena), PAN radio i lokalni portal “Dešavanja u Bijeljini”.

Projekat "Trgovina ljudima u svrhu radne eksploatacije se dešava - PREPOZNAJ I ZAŠTITI SE" je podržan u okviru zajedničkog projekta Evropske unije i Vijeća Evrope “Prevencija i borba protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini”. Stavovi izraženi u ovom tekstu ni u kom slučaju ne izražavaju zvanične stavove Evropske unije i Vijeća Evrope.

RING Mreža | Sva prava zadržana © 2019
Powered by limun.co