SOS telefon: 1264
Telefon 24h: +387 66 810 800
Društvene mreže:
×

Fondacija „Lara” je uz podršku Ministarstva bezbjednosti Bosne i Hercegovine, u saradnji sa svim organizacijama članicama Mreže RING, a u direktnom partnerstvu sa Udruženjem žena Romkinja „Bolja budućnost” Tuzla, Udruženjem „HO Horizonti“ Tuzla, Udruženjem „Novi put“ Mostar i Udruženjem „Žene sa Une” Bihać provela kampanju „Podizanje svijesti javnosti o trgovini ljudima u migracionim tokovima”.

U okviru kampanje čiji je povod bio obilježavanje 18. oktobra, Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima, održana su dva javna časa, u Bijeljini i Tuzli, konferencija za medije u Sarajevu, kao i tematska TV emisija na Radio-televiziji Unsko-sanskog kantona.

Na konferenciji za novinare, organizovanoj u Sarajevu u petak 16. oktobra, govorili su Samir Rizvo, državni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima u BiH, Dragan Grmuša iz Ministarstva unutrašnjih poslova Vlade RS, Mehmedalija Fišeković iz Ministarstva unutrašnjih poslova Vlade Tuzlanskog Kantona, Nancy J. Eslick, direktorica misije USAID-a za Bosnu i Hercegovinu, Bojana Urumova, šefica Ureda Vijeća Evrope u BiH, Margriet Prins, šefica odjela za vladavinu prava EUSR, Peter Van der Auweraet, šef misije IOM-a, Amela Efendić, šefica ureda Međunarodnog foruma solidarnosti EMMAUS i Radmila Žigić, direktorica Fondacije „Lara”/Mreža RING.

Istaknuto je da trgovina ljudima predstavlja teško krivično djelo kršenja osnovnih ljudskih prava čemu se institucije vlasti sa svim raspoloživim mehanizmima i u partnerstvu s međunarodnim i organizacijama civilnog društva, moraju odlučno suprotstaviti.

Radmila Žigić, direktorica Fondacije „Lara“, koja se godinama bavi pomoći žrtvama i borbom protiv trgovine ljudima, rekla je da je važno ukazati građanima na rizike trgovine ljudima u uslovima migracija i potrebu poštovanja ljudskih prava migranata.

„Migracije su ljudsko pravo i zajedno sa vladinim službama naša je namjera da poručimo građanima da je nedopustivo da se ranjiv položaj izbjeglica i migranata koristi za krijumčarenje, eksploataciju i trgovinu ljudima i da je važno da sve policijske strukture ove pojave istraže i zaustave, a počinioce kazne.”, dodala je Žigićeva.

Konferenciju su uz podršku Ministarstva bezbjednosti BiH i državnog koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima u BiH organizovali Fondacija „Lara”/Mreža RING, Međunarodna organizacija za migracije IOM i Međunarodni forum solidarnosti-EMMAUS kroz projekt finansiran od strane Agencije za međunarodni razvoj Vlade Sjedinjenih američkih država USAID BiH i Zajednički program Evropske unije i Vijeća Evrope “Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022”.

Javni čas u Bijeljini je održan na Pravnom fakultetu Univerziteta Istočno Sarajevo. Studentima su o migracijama i trgovini ljudima govorili Enver Islamović, pomoćnik komandira za operacije i organizaciju u Graničnoj policiji BiH, Igor Kapikul, inspektor kriminalističke policije i profesor Pravnog fakulteta Uroš Pena.

U emisiji TV Unsko-Sanskog kantona „Razgovori sa povodom” gostovale su Fatima Šušnjar, koordinatorka programa socijalne zaštite u Organizaciji „Žene sa Une", Amra Jusić, socijalna radnica u Centru za socijalni rad grada Cazina, Lejla Hafizović, socijalna radnica u Centru za socijalni rad Bihać i Senka Vuković iz katonalnog Crvenog križa. Govorilo se o razlici izmežu trgovine ljudima i krijumčarenja, zakonskoj regulativi, radu centara za socijalni rad sa djecom iz migranstke populacije kao I projektima kojima bi se uticalo na poboljšanje situacije na terenu.

Udruženje žena Romkinja „Bolja budućnost” grada Tuzla u saradnji sa Udruženjem "HO Horizonti" Tuzla je organizovalo Javni čas na istu temu, a predavači na ovom događaju su bili inspektorica Amira Avdibašić Galić, predstavnica Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, Olivera Pejić, predstavnica Službe za poslove sa strancima-terenski ured Tuzla i Indira Bajramović iz Udruženja žena Romkinja „Bolja budućnost“ grada Tuzla.

Kroz kampanju smo ukazati na savremene izazove i rizike trgovine ljudima koje donose masovne migracije preko teritorije Bosne i Hercegovine. Ovi izazovi su postali kompleksniji pojavom pandemije virusa Covid -19 i postavili su nove prioritete u prevenciji i suzbijanju trgovine ljudima. Zbog toga smo obilježvanje 18. oktobra ove godine iskoristili da pošaljemo snažniju poruku da je trgovina ljudima kršenje osnovnih ljudskih prava i da se samo kroz zajedničko djelovanje svih relevantnih aktera u procesu – institucija, domaćih i međunarodnih nevladinih organizacija i tijela, možemo efikasno suprotstaviti ovoj pojavi.

RING Mreža | Sva prava zadržana © 2019
Powered by limun.co