SOS telefon: 1264
Telefon 24h: +387 66 810 800
Društvene mreže:
×
Naziv organizacije Fondacija "Udružene žene"
Logo
Adresa Kalemegdanska 18, Banja Luka
Telefon/faks 051 463 143
E-mail office@unitedwomenbl.org
Web adresa / FB stranica / YouTube kanal www.unitedwomenbl.org
Ime predsjednice / direktorice organizacije Aleksandra Petrić
Ime kontakt osobe za angažman u Mreži Lana Jajčević
Godina osnivanja 1996. godina
Ciljne grupe Žene, djeca, mladi
Oblasti djelovanja i istaknuti projekti u posljednje tri godine (naziv projekta, period realizacije, donator, cilj i ostvareni rezultati projekta) Veza link na web stranicu Udruženih žena: www.unitedwomenbl.org
Dodatno o organizaciji (misija, vizija, strateški ciljevi...) VIZIJA: Žena svjesna svoje moći, ravnopravna, poštovana, zaposlena i sretna.

MISIJA: Fondacija „Udružene žene“ Banja Luka, se zalaže za život žena i djece bez nasilja i povećanje uticaja žena u javnom i špolitičkom životu kroz promociju i zaštitu ženskih ljudskih prava u BiH.

STRATEŠKI PRAVCI: - sprečavanje nasilja protiv žena - jačanje uloge žena na mjestima odlučivanja

 

RING Mreža | Sva prava zadržana © 2019
Powered by limun.co