SOS telefon: 1264
Telefon 24h: +387 66 810 800
Društvene mreže:
×
Naziv organizacije Udruženej aktivnih žena "GENDER" Brčko
Logo
Adresa Hadži Vasfije Zejčirović 5, 76100 Brčko
Telefon/faks 049 217 695; 065 908 457
E-mail genderbrcko@gmail.com
Web adresa / FB stranica / YouTube kanal Facebook
Ime predsjednice / direktorice organizacije Tatjana Ristić
Ime kontakt osobe za angažman u Mreži Tatjana Ristić
Godina osnivanja 2013.
Ciljne grupe Žene i djevojke od 16 godina i starije
Oblasti djelovanja i istaknuti projekti u posljednje tri godine (naziv projekta, period realizacije, donator, cilj i ostvareni rezultati projekta) - 16 dana aktivizma obilježavamo svako godine podjelom bijelih trakica 25. novembra, crvenih trakica 1. decembra, podjelom promotivnog materijala, organizovanjem radionica, sastanaka i okruglih stolova kojima prisustvuju udruženja žena i udruženja na čijem čelu su žene, predstavnici institucija, omladinskih organizacja, itd... Nekad je to u okviru projekta a obično u okviru redovnog rada udruženja. Sa ili bez nekih posebnih finansija. Ponekad uz pomoć OSCE-a ili Komisije za ravnopravnost polova Skupštine Brčko distrikta BiH.

- Projekat „Zakon za svaku ženu, bez nasilja“ finansiran od Ambasade Kraljevine Norveške. Cilj projekta je stvaranja perduslova za efikasniju institucionalnu i stvarnu zaštitu žrtava nasilja kroz primjenu međunarodnih i domaćih rodnozasnovanih standarda.

Sprcifični ciljevi projekta:
- Uspostavljanje efikasnog zakonodavnog okvira
- Jačanje profesionalih kapaciteta profesionalaca u institucijama vlasti koje djeluju na području Brčko distrikta BiH

Jedan od rezultata projekta je i ponovno okupljanje Radne grupe Vlade Brčko distrikta BiH za izradu Zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nad ženama. Zakon je urađen i usvojen 2018. godine.
Dodatno o organizaciji (misija, vizija, strateški ciljevi...) GENDER ima viziju da doprinese demokratskom društvu kroz borbu za rodnu ravnopravnost i zalaže se protiv svih oblika nasilja u društvu.

GENDER organizacija je osnovana sa svrhom promovisanja i zaštite ljudskih prava sa fokusom na promociju rodne ravnopravnosti i osiguravanje jednakih mogućnosti za sve rodove u svim sferama društvenog života.
- Zaštita i promocija ljudskih prava
- Podrška incijativama za rodnu ravnopravnost
- Inter-sektoralna saradnja
- Promocija i podrška evroatlanskim integracijama u oblasti rodne ravnopravnosti
- Očuvanje identiteta, te multikulturalnosti
- Unapredjenje kulturnih i životnih interesa žene;
- Edukacija i usavršavanje poslovnih vještina kroz kurseve i seminare;
- Unapređenje ekonomske nezavisnosti žene kroz programe samozapošljavanja i socialnog preduzetništva;
- Unapređenje fizičkog i mentalnog zdravlja žene i njenog potomstva;
- Rad sa seksualnim/rodnim manjinama
- Saradnja sa organizacijama i projektima pružanja pomoći / samopomoći u oblasti rodne ravnopravnosti

 

RING Mreža | Sva prava zadržana © 2019
Powered by limun.co