SOS telefon: 1264
Telefon 24h: +387 66 810 800
Društvene mreže:
×
Naziv organizacije Udruženje "Žena BiH" Mostar
Logo
Adresa Trg Ivana Krnedelja 3, 88104 Mostar
Telefon/faks Tel: 036 550 339; Fax: 036 558 526
E-mail zenabih@bih.net.ba
Web adresa / FB stranica / YouTube kanal www.zenabih.ba
Facebook
Ime predsjednice / direktorice organizacije Enisa Maksumić
Ime kontakt osobe za angažman u Mreži Azra Hasanbegović
Godina osnivanja 1994.
Ciljne grupe Zene - sa akcentom na ranjive kategorije; Žene i djeca - zrtve nasilja; Žene i djeca - žrtve trgovine ljudima;
Oblasti djelovanja i istaknuti projekti u posljednje tri godine (naziv projekta, period realizacije, donator, cilj i ostvareni rezultati projekta) Naša organizacija pomaže ženama koje su doživjele nasilje svih oblika, kroz razvijene servise koji se temelje na humanističkim vrijednostima, što uključuje pružanje usluga SIGURNE KUĆE (siguran smještaj, medicinsku pomoć, logističku pomoć, psiho-socijalni rad, pedagoški rad sa djecom, pravno i psihološko savjetovanje, SOS telefon, ekonomsko osnaživanje kroz individualne programe i mentorstvo).

U protekle tri godine sproveli smo mnogo projekata, a istaknuli bismo sljedeće:
Žrtve trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini, pristup pravdi - Mreza RING
- Mir sa ženskim licem – osnaživanje žena za suočavanje sa prošlošću“- Lara Bijeljina.
- Grupe samopomoci koje se rade sa ženama koje su žrtve ratnih tortura, žrtve nasilja u porodici i ženama koje su u riziku od nasilja – Medica Mondiale
- Projekat ekonomsko osnazivanje zena uz podrsku Americke ambasade u BiH
- Multidisciplinarni pristup u radu sa pociniteljima nasilja - UN Women
- TRAG/ OAK fondacija – podrška radu našeg Udruženja.
- Aktivno učešće u svim projektima Sigurne mreže
- Aktivno učešće u svim projektima Mreže RING
Dodatno o organizaciji (misija, vizija, strateški ciljevi...) Misija organizacije je pomoć ženama- domicilnim, raseljenim, povratnicama bez obzira na njihovu nacionalnu pripadnost, ekonomski i društveni status.

„ŽENA BIH“ promovira I afirmiše ženska ljudska prava, zalaže se za ekonomsku neovisnost, samosvjesnost I potpuno uključivanje žena u svim sferama života.

„ŽENA BIH“, također, promovira NVO sektor, kao važan faktor u stvaranju civilnog društva. Vizija „Žene BiH“ je puna afirmacija žene u bosanskohercegovačkom društvu sa posebnim akcentom na zaštitu žena žrtava svih oblika nasilja te promociju ljudskih prava žena bez obzira na njihovu etničku, vjersku, socijalnu pripadnost.

 

RING Mreža | Sva prava zadržana © 2019
Powered by limun.co