SOS telefon: 1264
Telefon 24h: +387 66 810 800
Društvene mreže:
×
Naziv organizacije Udruženje žena Derventa
Logo
Adresa Nikole Tesle bb Derventa
Telefon/faks 053 332 260; 065 316 034
E-mail jovanka.uzd@gmail.com
Web adresa / FB stranica / YouTube kanal www.uzderventa.org
Ime predsjednice / direktorice organizacije Nada Dodig
Ime kontakt osobe za angažman u Mreži Jovanka Popović
Godina osnivanja 2005.
Ciljne grupe Žene, djevojke, djeca, muškarci
Oblasti djelovanja i istaknuti projekti u posljednje tri godine (naziv projekta, period realizacije, donator, cilj i ostvareni rezultati projekta) Glavni sektori rada su: ravnopravnost polova, ženska ljudska prava, društveno i ekonomsko osnaživanje žena u selu i gradu, borba protiv svih vidova nasilja nad ženama i djecom, prevencija trgovine ljudima, zagovaranje i nadgledanje ostvarivanja ravnopravnosti u lokalnoj zajednic, Republici Srpskoj i B i H.

1. Projekat „Prevencija u borbi protiv trgovine ljudima” realizovan od 1.3.2016.do28.2.2017. a finansiran je od strane USAID u okviru Programa podrške marginaliziranim grupama (USAID/PPMG). Glavni cilj projekta bio je naučiti mlade kako da prepoznaju fenomen trgovine ljudima, kako da zaštite sebe i bližnje i kome da se obrate za pomoć. Projektne aktivnosti provodil e su se putem edukacije učenika devetih razreda u opštinama: Derventa, Brod, Prnjavor i Doboj.Edukovano je 502 učenika . Projektom je obuhvaćena i edukacija 20 članova Savjeta učenika srednjih škola u Derventi o problemu trgovine ljudima, koji su nakon edukacije formirali Facebook grupu pod nazivom „Otvori oči“.Učesnici u projektu i projektni tim učestvovali su u snimanju 30-minutne tv emisije o prevencijiu borbi protiv trgovine ljudfima koja je emitovana na TV Kanal 3.

2. Projekat „Prekidamo tišinu o rodno zasnovanom nasilju“ je podržan od Ekumenske inicijative žena i realizovan 2017.. Cilj projekta je da aktiviramo i osnažimo članice Savjeta mjesnih zajednica kao i aktivistkinje u mjesnim zajednicama, da se uključe u prevenciju rodno zasnovanog nasilja nad ženama u svojim sredinama.Edukovano 20 članica savjeta MZ, edukovane žene realizovale po 6 radionica u svojim mjesnim zajednicama, snimljena tv emisija na TV Kanal 3 s ciljem da se promovišu članice savjeta mjesnih zajednica kao liderice koje aktivno učestvuju u prevenciji RZN. Održana konferencijana kojoj su učestvovale žene liderice iz mjesnih zajednica, predstavnici relevantnih institucija koje se bore protiv nasilja , opštinske komisije za ravnopravnost polova ,ženskih organizacija iz BiH. Cilj je bio isticanje značaja zajedničkog djelovanja protiv svih oblika nasilja od mjesne zajednice do države.
Dodatno o organizaciji (misija, vizija, strateški ciljevi...) MISIJA : Udruženje žena „Derventa“ je organizacija civilnog društva koja afirmativnom akcijom podržava i potiče izgradnju demokratskog društva i zalaže se za ostvarivanje prava i interesa svih marginalizovanih grupa, naročito žena i djece.

VIZIJA: Stvaranje društva jednakih prava i mogućnosti za sve građane, bez diskriminacije i nasilja.

Strateški ciljevi su: aktivnosti za ostvarenje rodne jednakosti i ženskih prava, unapređenje društvenog statusa žena, zagovaranje prava na jednako i ravnopravno sudjelovanje žena u svim područjima društvenog i javnog života, prevencija protiv svih oblika nasilja nad ženama i djecom.

 

RING Mreža | Sva prava zadržana © 2019
Powered by limun.co