SOS telefon: 1264
Telefon 24h: +387 66 810 800
Društvene mreže:
×
Naziv organizacije Udruženje žena Goraždanke
Logo
Adresa Ul. Alije Hodžića br.1
Telefon/faks 061 388 136
E-mail gorazdanke@yahoo.com
Web adresa / FB stranica / YouTube kanal -
Ime predsjednice / direktorice organizacije Mirsada Sijerčić
Ime kontakt osobe za angažman u Mreži Mirsada Sijerčić
Godina osnivanja 2005.
Ciljne grupe Žene i djevojčice
Oblasti djelovanja i istaknuti projekti u posljednje tri godine (naziv projekta, period realizacije, donator, cilj i ostvareni rezultati projekta) Projekat „Živi otvorenih očiju“

Period realizacije 5 mjeseci.
Cilj: multimedijska kampanja protiv alkoholizma i narkomanije među mladim.
Donator: Ministarstvo socijalne politike i zdrastva BPK-a.
Cilj: pojačano medijskim djelovanjem do smanjenja konzumenata alkohola i narkotika među mladim u BPK-a Goražde. Realizacijom ovog projekta će se smanjiti upotreba ovih sredstava. Projekat bi trebao ostvariti dugoročne koristi za našu omladinu, i zdravlje okruženja u BPK-u Goražde.

Projekat „Promotivna akcija očuvanje okoliša i životna sredina u BPK-u Goražde“

Period implementacije 6 mjeseci.
Cilj: Povećanje svijesti kod lokalnog stanovništva u BPK-u Goražde o važnosti očuvanja okolišsa i životne sredine.
Donator: Ministarstvo za urbanizam, prostorno ureženje i zaštita okoline BPK-a Goražde. Provođenje kampanje očkujemo smanjenje zagađenja, i ljepšeg okliša, pravilnog odlganja otpada...

Projekat „Edukacije žena u sistemu nasilja“

Period trajanja: 3 mjeseca.
Finansiran od strane Skupštine opštine Goražde.
Cilj: Pojasniti da se sa nasiljem suočavaju svi, a ne samo siromašni i neobrazovani. Edukacija i uključenost je važna jer tako možemo pomoći i žrtvama nasilja.
Dodatno o organizaciji (misija, vizija, strateški ciljevi...) Misija: podsticanje aktivinije uloge žena i ženskih grupa u razvoju civilnog društva, začažući se za poštivanje ženskih ljudskih prava u svim oblastima javnog i privatnog života.

Vizija: Zalaganje za ravnopravan položaj žene u društvu, zastupljenost u strukturamavlasti i državnim institucijama. Sa članicama RING-a i ostalim organizacijama raditi na imidžu i renomea RING-a, na zajedničkim akcijama, međusobno se podržavati, biti prepoznatljiv u javnosti, organizovat dodatno edukacije i jedinstveno istupiti po određenim pitanjima.

Strateški ciljevi:
- Izgradnja lokalnih ženskih kapaciteta;
- Unapređenje komunikativnih i informativnih kanala između nevladinih, vladinih i međunarodnih organizacija u pogledu održivog razvoja demokratskog građanskog društva;
- Zalaganje za razvoj programa u BiH koji se bave potrebama žena, osnaživanja i podsticanja na angažovanju u lokalnim zajednicama.

 

RING Mreža | Sva prava zadržana © 2019
Powered by limun.co