SOS telefon: 1264
Telefon 24h: +387 66 810 800
Društvene mreže:
×

RING – bh mreža protiv trgovine ljudima

RING je mreža bosanskohercegovačkih nevladinih organizacija aktivnih u borbi protiv trgovine ljudima. Formirana je 2000. godine kada je 16 NVO-a prihvatilo zajedničku Platfromu za borbu protiv trgovine ljudima. Sporazum o udruživanju u mrežu RING potpisalo je 10 organizacija, a broj članica se iz godine u godinu mijenjao.

RING je bila neformalna mreža sa članicama koje su obavljale aktivnosti na sprječavanju trgovine ljudma preko projekata svojih organizacija. Mreža je uticala na ukupnu situaciju u BiH u vezi sa trgovinom ljudima i podsticala da se izgrade državni mehanizmi za sprječavanje trgovine ljudima. Mreža je naročito aktivna od 2009. godine kada se počelo sa izradom zajedničkih akata, izborom organa i pripremom za formalnu registraciju Mreže. Članice Mreže redovno održavaju sastanke i uspostavljen je visok nivo saradnje unutar Mreže, kao i stalna saradnja sa sličnim mrežama u Hrvatskoj (Mreža PETRA) i Srbiji (ASTRA).

Mreža RING danas ima 15 članica: Fondacija "Udružene žene" Banja Luka, Udruženje žena "Derventa" Derventa, Udruženje građana "Budućnost" Modriča, Centar ženskih prava Zenica, Udruženje žena Romkinja "Bolja Budućnost" Tuzla, Udruženje žena "Maja" Bratunac, Udruženje žena "Most" Višegrad, Udruženje "Žena BiH" Mostar, Udruženje žena "Goraždanke" Goražde, UREM "Siguran korak" Bijeljina,  Udruženje aktivnih žena "Gender" Brčko, Udruženje "Romska djevojka-Romani ćej" Prnjavor, Udruženje "Novi put" Mostar, Udruženje HO "Horizonti" Tuzla i Fondacija "Lara" Bijeljina.

Fondacija “Lara” koordinira radom Mreže, i od 2011. godine zajedno sa ostalim članicama, organizuje i sprovodi aktivnosti u okviru projekta “Osnaživanje Mreže RING” koji je finansijksi podržan od strane OAK fondacije iz Ženeve. Aktivnosti unutar ovog projekta orjentisane su na jačanje djelovanja Mreže u polju borbe protiv trgovine ljudima, a kroz jačanje kapaciteta organizacija koje čine Mrežu. Pored redovnih sastanaka Skupštine i sastanaka Upravnog odbora (čine ga predstavnici sedam članica Mreže), Mreža RING svake godine održava godišnju konferenciju članica sa predstavnicima drugih organizacija iz BiH i susjednih zemalja koje se bave suzbijanjem trgovine ljudima i predstavnicima institucija relevantnih za rješavanje i rad na problemu trgovine ljudima (Ministarstvo sigurnosti/Ured državnog koordinatora, policija, SIPA, tužilaštva, granična policija, insitucija Ombudsmena isl.).

Konferencija 2012. godine imala je za temu „Aktuelni problemi u suzbijanju trgovine ljudima u BiH – kako unaprijediti prevenciju i pomoć žrtvama“, dok se godišnja konferencija 2013. godine bavila pravima žrtava i nosila naziv „Žrtve trgovine ljudima u BiH – pristup pravdi“. Ova je konferencija ujedno bila i jedan od prvih koraka u pokretanju inicijative za osnivanje fonda za obešetećenje žrtava. Godišnje konferencije Mreže RING nailaze na dobru pažnju javnosti i medijski su jako dobro propraćene.

Članice Mreže zajedno organizuju kampanje za podizanje svijesti javnosti o različitim aspektima borbe protiv trgovine ljudima. Tako se npr. 2012. godine pokušala skrenuti pažnja javnosti na problem zloupotrebe djece u prosjačenju kada su u 10 gradova iz kojih dolaze organizacije članice Mreže organizovane ulične akcije i tematski sastanci sa predstavnicima lokalnih vlasti i relevantnih sa ciljem iznalaženja zajedničkog rješenja ovog sveobuhvatnog problema. Kampanje 2013. i tekuće, 2014. godine, biće usmjerene na isticanje važnosti osnivanja Fonda za obeštećenje žrtava trgovine ljudima. Ove kampanje uključuju i obilježavanje 2.decembra, Međunarodnog dana borbe za ukidanje ropstva.

RING Mreža | Sva prava zadržana © 2019
Powered by limun.co