Terminologija vezana za trgovinu ženama

20.11.2015. | 13:56 |
Piše: Prof. dr Svenka Savić Rasprava o trgovini ljudima je u poslednjih nekoliko godina otvorila i niz teorijskih i praktičnih jezičkih pitanja. Prvo je pitanje terminologije koja se koristi u vezi sa ovom pojavom. Da li naš jezik na adekvata...

Šta je trgovina ljudima?

20.11.2015. | 13:54 |
Trgovina ljudima je globalni fenomen koji pogađa sve zemlje – zemlje u političkoj i ekonomskoj tranziciji, nerazvijene zemlje i zemlje u razvoju, zemlje u ratu i postkonfliktne zemlje, koje se pojavljuju kao zemlje porijekla i tranzita žrtava, k...

2015 - Mreza RING | Sva prava zadrzana | Izrada i dizajn: IdeaPlus